ออมทรัพย์ทั่วไป     2.60% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.10% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     2.85% ต่อปี


เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       20.00

 

 

 

  

 

  

Error: No articles to display


 

การคำนวนวงเงินกู้ใช้วิธีคำนวนแบบเดียวกับเงินกู้ฉุ...

อ่านต่อ

การยื่นสัญญาเงินกู้ - เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ...

อ่านต่อ

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่ออนุมั...

อ่านต่อ
 


โครงการสมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์ 2565  {gall...

อ่านต่อ

อบรมผู้ตรวจสอบกิจการรุ่นที่ 1 ณ โรงแ...

อ่านต่อ

พิธีลงเสาเอกอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ส...

อ่านต่อ

โครงการประชุมยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 {...

อ่านต่อ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิ...

อ่านต่อ

จับฉลากหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมก...

อ่านต่อ

ตอนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬ...

อ่านต่อ

ตอนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษ...

อ่านต่อ

โครงการประชุมยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 ณ ...

อ่านต่อ


พบปัญหาการใช้งาน
ติดต่อ 045- 251945-6 ต่อ 15 ในเวลาราชการ
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic