ออมทรัพย์ทั่วไป     2.60% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.10% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     2.85% ต่อปี


เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       20.00

 

 

 

  

 Warning: file_put_contents(C:\AppServ\www\coopubon\cache\mod_bt_contentslider\45b54c714fde4430bb1c27f304227739-361607273_734985705301777_3380324873559281470_n.jpg?_nc_cat=101&cb=99be929b-3346023f&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHBF9SpmLTHLKknByeivxdoveKwHx-x0wy94rAfH7HTDARDn-zzEhXbQKeI_dFa_SkQnbSqd6MW8ZHQs4ijngNw&_nc_ohc=AzShkRADAWcAX8Eu72R&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=00_AfCZwOLCZPyB-8Mp2KlZMCpLGb8COFHbyHBfLQEVBZBeAQ&oe=64BAD642): failed to open stream: Invalid argument in C:\AppServ\www\coopubon\libraries\src\Filesystem\File.php on line 450

Warning: getimagesize(C:\AppServ\www\coopubon/cache/mod_bt_contentslider/45b54c714fde4430bb1c27f304227739-361607273_734985705301777_3380324873559281470_n.jpg?_nc_cat=101&cb=99be929b-3346023f&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHBF9SpmLTHLKknByeivxdoveKwHx-x0wy94rAfH7HTDARDn-zzEhXbQKeI_dFa_SkQnbSqd6MW8ZHQs4ijngNw&_nc_ohc=AzShkRADAWcAX8Eu72R&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=00_AfCZwOLCZPyB-8Mp2KlZMCpLGb8COFHbyHBfLQEVBZBeAQ&oe=64BAD642): failed to open stream: Invalid argument in C:\AppServ\www\coopubon\modules\mod_bt_contentslider\classes\images.php on line 92

Warning: file_put_contents(C:\AppServ\www\coopubon\cache\mod_bt_contentslider\1cc6dc6123eb1d264c35bb192487b4d7-361366242_734130378720643_2053510453825232223_n.jpg?_nc_cat=110&cb=99be929b-3346023f&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHU8RfgxVNJcoZUhxC7UqOzWUhPmqpTaWhZSE-aqlNpaGzJQm8CHyUlf-MvqVbA8rfv9gfXAX5aYRUv09FY2OkZ&_nc_ohc=HDTFQVSkmksAX-DrnQT&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&oh=00_AfBHXRU1idmK_p0vY-iNtHfj47y2m2MW6qFWI5eQgfBdtw&oe=64BBB112): failed to open stream: Invalid argument in C:\AppServ\www\coopubon\libraries\src\Filesystem\File.php on line 450

Warning: getimagesize(C:\AppServ\www\coopubon/cache/mod_bt_contentslider/1cc6dc6123eb1d264c35bb192487b4d7-361366242_734130378720643_2053510453825232223_n.jpg?_nc_cat=110&cb=99be929b-3346023f&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHU8RfgxVNJcoZUhxC7UqOzWUhPmqpTaWhZSE-aqlNpaGzJQm8CHyUlf-MvqVbA8rfv9gfXAX5aYRUv09FY2OkZ&_nc_ohc=HDTFQVSkmksAX-DrnQT&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&oh=00_AfBHXRU1idmK_p0vY-iNtHfj47y2m2MW6qFWI5eQgfBdtw&oe=64BBB112): failed to open stream: Invalid argument in C:\AppServ\www\coopubon\modules\mod_bt_contentslider\classes\images.php on line 92

Warning: file_put_contents(C:\AppServ\www\coopubon\cache\mod_bt_contentslider\ede711d49260c6b990df52bf3f1ab4ff-361612970_734132362053778_6369200423229226085_n.jpg?_nc_cat=101&cb=99be929b-3346023f&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGztDSDHx4ofVH-_S6o5EAz3Fz0G8b-_yfcXPQbxv7_J-W8gFzjIQnAzrVElP-LZpVcObBDwelns4DsJR1t66i5&_nc_ohc=9PC7n02T1vUAX_V_u-Z&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=00_AfAWWuvsJFBPD2_YEU4LxfALzLOtsPIw5mruyYrod45pdA&oe=64BBAEE3): failed to open stream: Invalid argument in C:\AppServ\www\coopubon\libraries\src\Filesystem\File.php on line 450

Warning: getimagesize(C:\AppServ\www\coopubon/cache/mod_bt_contentslider/ede711d49260c6b990df52bf3f1ab4ff-361612970_734132362053778_6369200423229226085_n.jpg?_nc_cat=101&cb=99be929b-3346023f&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGztDSDHx4ofVH-_S6o5EAz3Fz0G8b-_yfcXPQbxv7_J-W8gFzjIQnAzrVElP-LZpVcObBDwelns4DsJR1t66i5&_nc_ohc=9PC7n02T1vUAX_V_u-Z&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=00_AfAWWuvsJFBPD2_YEU4LxfALzLOtsPIw5mruyYrod45pdA&oe=64BBAEE3): failed to open stream: Invalid argument in C:\AppServ\www\coopubon\modules\mod_bt_contentslider\classes\images.php on line 92

Warning: file_put_contents(C:\AppServ\www\coopubon\cache\mod_bt_contentslider\b2838edbb23d6ee7330d2a8c78d7ca90-351122610_206489472274247_7246645945280864010_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=pCqnl94HnIMAX_a1mNq&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=00_AfBSTlATh6qvGfdhumB1E7lwQ6eORW1ZakWMoTClVis3Vg&oe=64831CFF): failed to open stream: Invalid argument in C:\AppServ\www\coopubon\libraries\src\Filesystem\File.php on line 450

Warning: getimagesize(C:\AppServ\www\coopubon/cache/mod_bt_contentslider/b2838edbb23d6ee7330d2a8c78d7ca90-351122610_206489472274247_7246645945280864010_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=pCqnl94HnIMAX_a1mNq&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=00_AfBSTlATh6qvGfdhumB1E7lwQ6eORW1ZakWMoTClVis3Vg&oe=64831CFF): failed to open stream: Invalid argument in C:\AppServ\www\coopubon\modules\mod_bt_contentslider\classes\images.php on line 92


 

Error: No articles to display


 

การคำนวนวงเงินกู้ใช้วิธีคำนวนแบบเดียวกับเงินกู้ฉุ...

อ่านต่อ

การยื่นสัญญาเงินกู้ - เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ...

อ่านต่อ

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่ออนุมั...

อ่านต่อ
 


โครงการสมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์ 2565  {gall...

อ่านต่อ

อบรมผู้ตรวจสอบกิจการรุ่นที่ 1 ณ โรงแ...

อ่านต่อ

พิธีลงเสาเอกอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ส...

อ่านต่อ

โครงการประชุมยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 {...

อ่านต่อ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิ...

อ่านต่อ

จับฉลากหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมก...

อ่านต่อ

ตอนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬ...

อ่านต่อ

ตอนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษ...

อ่านต่อ

โครงการประชุมยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 ณ ...

อ่านต่อ


พบปัญหาการใช้งาน
ติดต่อ 045- 251945-6 ต่อ 15 ในเวลาราชการ
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic