ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       19.75

 

287679
TodayToday156
YesterdayYesterday414
This WeekThis Week1964
This MonthThis Month4948
All DaysAll Days287679
44.200.30.73

การยื่นสัญญาเงินกู้

- เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

ยื่นสัญญา 08.30-11.00 จะได้รับการอนุมัติภายในวัน

  • สมาชิกสามารถกดรับเงินผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ ได้เวลาประมาณ 13.00 น.(กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทั่วไปเล่มสีมวง)
  • สมาชิกจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเวลาประมาณ 16.30 น. (กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารสมาชิก)

ยื่นสัญญาหลัง 11.00 น. จะได้รับการอนุมัติในวันทำการถัดไป

- เงินกู้สามัญทุกประเภท

ยื่นสัญญา 08.30-15.00 น. ทุกวันทำการ จะได้รับการอนุมัติในสัปดาห์ถัดไปโดยมีรายละเอียดการจ่ายแต่ละประเภทดังนี้

วันจันทร์         -       เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ

วันอังคาร        -       เงินกู้เพื่อช่วยค่าครองชีพ (ปันผล)

วันพุธ            -       เงินกู้สามัญทั่วไป (4ล้าน)

วันพฤหัสบดี    -       เงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ (1.2ล้าน)

วันศุกร์          -       เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม (SML)

*สหกรณ์ฯงดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในวันสิ้นเดือน*