ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       18.50

 

161920
TodayToday249
YesterdayYesterday550
This WeekThis Week757
This MonthThis Month10388
All DaysAll Days161920
3.233.242.204
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด🏥
📍เรื่อง การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก 🙋💸 อ่านประกาศได้ที่👉👉http://183.88.214.196:81/coopubon/e-doc/notbuystock.pdf