ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       19.75

 

287668
TodayToday145
YesterdayYesterday414
This WeekThis Week1953
This MonthThis Month4937
All DaysAll Days287668
44.200.30.73

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด

เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ “เป็นการชั่วคราว”

http://183.88.214.196:81/coopubon/e-doc/Depositinterest.pdf