ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       18.50

 

161922
TodayToday251
YesterdayYesterday550
This WeekThis Week759
This MonthThis Month10390
All DaysAll Days161922
3.233.242.204

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด

เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ “เป็นการชั่วคราว”

http://183.88.214.196:81/coopubon/e-doc/Depositinterest.pdf