ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       19.75

 

287679
TodayToday156
YesterdayYesterday414
This WeekThis Week1964
This MonthThis Month4948
All DaysAll Days287679
44.200.30.73

ประกาศ  เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(กรณีตรวจพบเชื้อ) อ่านรายละเอียดและประกาศได้ที่ http://183.88.214.196:81/coopubon/e-doc/membercovid19.pdf