ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       19.75

 

205549
TodayToday168
YesterdayYesterday599
This WeekThis Week4167
This MonthThis Month2200
All DaysAll Days205549
52.23.219.12
แจ้งวันเปิดซองประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด