ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       18.50

 

120124
TodayToday626
YesterdayYesterday830
This WeekThis Week2648
This MonthThis Month3071
All DaysAll Days120124
3.236.122.9

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ณ หอประชุมไพรพะยอม

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี