ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       18.50

 

120115
TodayToday617
YesterdayYesterday830
This WeekThis Week2639
This MonthThis Month3062
All DaysAll Days120115
3.236.122.9

โครงการประชุมยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด