ออมทรัพย์ทั่วไป     2.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.00% ต่อปี


เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       20.00

 

341921
TodayToday522
YesterdayYesterday717
This WeekThis Week2997
This MonthThis Month522
All DaysAll Days341921
35.172.224.102

ตอนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด