ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       18.50

 

161900
TodayToday229
YesterdayYesterday550
This WeekThis Week737
This MonthThis Month10368
All DaysAll Days161900
3.233.242.204

ตอนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด