ออมทรัพย์ทั่วไป     3.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สามัญ)     3.75% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ)     3.50% ต่อปี

เงินกู้สามัญ          6.00% ต่อปี

เงินฉุกเฉิน           5.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินATM   5.75% ต่อปี

ปันผลร้อยละ            6.00

เฉลี่ยคืนร้อยละ       18.50

 

120119
TodayToday621
YesterdayYesterday830
This WeekThis Week2643
This MonthThis Month3066
All DaysAll Days120119
3.236.122.9

ตอนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด